Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden


1. Deelname aan een Buiten Zinnen training geschiedt geheel op eigen risico. Buiten Zinnen is niet aansprakelijk voor enige blessure of andere schade die de deelnemers oplopen tijdens of ten gevolge van een training. Ook is Buiten Zinnen niet aansprakelijk voor schade aan en/of vermissing van persoonlijke eigendommen door welke oorzaak ook, ontstaan tijdens of in verband met de door Buiten Zinnen georganiseerde activiteiten.

2. Bij gevaarlijke weersomstandigheden, waaronder onweer, storm, extreme warmte, sneeuw of ijzel, kan een training worden afgelast. In voorkomende gevallen wordt in overleg naar een alternatieve datum en/of invulling gezocht.

3. Als je een keer verhinderd bent dien je je tijdig (24 uur voorafgaand aan de training) af te melden bij Buiten Zinnen. Er vindt geen restitutie plaats van de trainingskosten.
De training wordt in overleg met Buiten Zinnen ingehaald op een ander tijdstip binnen het afgesproken traject van 1 maand.

4. Mocht de trainer van Buiten Zinnen verhinderd zijn , wordt er gezorgd voor een plaatsvervanger zodat de les door kan gaan. Mocht dit niet lukken, wordt de training verplaatst naar een ander tijdstip. Mocht dit ook niet lukken, zal je een restitutie van het bedrag krijgen wat de training kost.

5. Deelname aan een training is geheel voor eigen risico en je dient zelf verzekerd te zijn tegen ongevallen. Een training kan intensief en blessuregevoelig zijn. Deelnemers dienen zelf in te schatten of ze geschikt zijn voor deelname aan de trainingen. Indien een deelnemer gezondheidsklachten of overgewicht heeft, of indien een deelnemer een andere reden heeft om te twijfelen aan trainingsdeelname, is het raadzaam om eerst advies in te winnen bij Buiten Zinnen en indien nodig bij een arts.

6. De betaling vindt maandelijks plaats via automatische incasso. Buiten Zinnen is gerechtigd het trainingsrooster en/of trainingslocaties tussentijds aan te passen.

7. Buiten Zinnen behoudt zich het recht voor om naar haar beoordeling ongeschikte deelnemers uit te sluiten van deelname aan een training. Buiten Zinnen is te allen tijde gerechtigd deelname aan trainingen te ontbinden zonder verplichting tot schadevergoeding.

8. Deelnemers stemmen ermee in dat hun gegevens door Buiten Zinnen bewaard zullen worden. Buiten Zinnen verklaart hierbij dat de gegevens noch ter inzage aan derden noch verkocht zullen worden met het oog op de privacywetgeving.

9. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle activiteiten van Buiten Zinnen.

10. Voor aanvaarde opdrachten is sprake van een inspanningsverplichting. Buiten Zinnen kan niet aansprakelijk gesteld worden voor niet behaalde resultaten.

11. Bij registratie en ondertekening van het aanmeldformulier gaat de deelnemer akkoord met bovenstaande voorwaarden.