Harrie Kuypers, directie Kuypers Kessel

Mijn aanleiding was het feit dat ik qua leeftijd mijn vader voorbij was, deze overleed op 47-jarige leeftijd.
mijn eigen onderhoud, in beweging komen was wel gewenst oftewel broodnodig.
Ik wilde de volgende 48 jaar ook volmaken.
De vertrouwensband om algemene tot zwaarwegende uitdagingen te bespreken hebben mij al veel gebracht.